برچسب محصول - کاغذ اهار مهره نخودی گرم متوسط آدریانو